Vandkvalitetsanalyser fra:

Efteråret 2014
Efteråret 2015 - ledningsnettet
Efteråret 2015 - boringen
Efteråret 2016
Foråret 2017
Efteråret 2017
Efteråret 2017 - supplement
Efteråret 2018
Foråret 2019 - ledningsnettet
Foråret 2019 - boringen


Vængesøvej
Hydroforerne
Nedlagte Vængesøvej Hydroforerne i værket

I/S Asgilhøje Vandværk, c/o Formand Kjeld Mortensen, Kanehaven 81, 8240 Risskov, telefon 8621 1793, mobil 4079 0843