Asgilhøje Vandværk (CVR 49649452) ligger på den nordlige del af Helgenæs og er et privat vandværk,
der forsyner lidt over 100 husstande, hovedsageligt sommerhuse


Til forbrugerne: Hvis vandværket ikke har din mailadresse og/eller dit mobilnummer eller disse er
ændret, send da venligst en mail til webmaster@asgilvand.dk med oplysning om:
Navn, forbrugs- og mailadresse samt mobilnummerBegtrup Vig
Målerbrønd
Begtrup Vig Målerbrønd

I/S Asgilhøje Vandværk, c/o Formand Egon Vedel Kvist, Svend Sørensens Vej 1, 8420 Knebel, telefon 2422 1899