Asgilhøje Vandværk ligger på den nordlige del af Helgenæs og er et privat vandværk,
der forsyner godt og vel 100 husstande, hovedsageligt sommerhuse
Begtrup Vig
Målerbrønd
Begtrup Vig Målerbrønd

I/S Asgilhøje Vandværk, c/o Formand Kjeld Mortensen, Kanehaven 81, 8240 Risskov, telefon 8621 1793, mobil 4079 0843