FUSION og NY HJEMMESIDE
Asgilhøje vandværk besluttede på sin ekstraordinære generalforsamling d. 21-05-2022, at nedlægge sig og fusionere med Kongsgaard-Borup Vandværk. Så vi nu hedder Helgenæs Nord Vandforsyning a.m.b.a.
Referat af generalforsamlingen kan findes på den nye hjemmeside:HNV.DK.


I forbindelse med den vedtagne fusion og likvidation af Asgilhøje Vandværk vil der blive aflæst vandmålere pr. 30.6. og udsendt opkrævninger til Asgilhøj forbrugere snarest herefter.


Se indkaldelser til ekstraordinær generalforsamling. Se bestyrelsens forslag til beslutning og bestyrelsens begrundelse.

Ekstra baggrundsmateriale og tal.

Til forbrugerne: Hvis vandværket ikke har din mailadresse og/eller dit mobilnummer eller disse er
ændret, send da venligst en mail til webmaster@asgilvand.dk med oplysning om:
Navn, forbrugs- og mailadresse samt mobilnummer

Asgilhøje Vandværk (CVR 49649452) ligger på den nordlige del af Helgenæs og er et privat vandværk,
der forsyner lidt over 100 husstande, hovedsageligt sommerhuse.
Begtrup Vig
Målerbrønd
Begtrup Vig Målerbrønd

I/S Asgilhøje Vandværk, c/o Formand Egon Vedel Kvist, Svend Sørensens Vej 1, 8420 Knebel, telefon 2422 1899